Acasă

Institutul Economic Român

soluții durabile pentru o economie competitivă

Despre noi

Înființat în anul 2010, Institutul Economic Român este o organizație independentă, non-profit, neguvernamentală care urmărește creșterea calitativă a politicilor publice cu impact socio-economic, prin programele sale și prin expertiza specifică, oferită factorilor decizionali din domeniul public și privat, precum și al societății civile.

Valorile noastre sunt profesionalismul, experiența și solidaritatea socială.

Acțiunile noastre urmăresc schimbul de idei şi informaţii pe teme reflectând realităţile socio-economice, culturale, de interes public şi de afaceri, actuale şi de perspectivă în România.

Furnizăm asistență tehnică pentru Autoritățile de Management și Organismele Intermediare ale Programelor Operaționale.

Ajutăm antreprenorii să își dezvolte afacerile.

Contribuim la organizarea de manifestări culturale, ştiinţifice şi artistice, organizăm conferințe, simpozioane și mese rotunde pentru dezbaterea tematicilor noastre.

Dezvoltare durabilă pe termen lung

Potrivit misiunii sale, Institutul Economic Român contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale Uniunii Europene, în condițiile susținerii unui proces democratic amplu, de evoluție politică și culturală.

Urmărim obiectivele noastre de creștere a competitivității economiei românești prin transferul inovativ și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere, dezvoltarea și folosirea eficientă a capitalului uman, consolidarea unei capacități administrative eficiente, sprijinirea dezvoltării durabile, în condițiile egalității de șanse și a responsabilității sociale corporative a organizațiilor.

Studiem și participăm activ la evaluarea impactului politicilor sectoriale formulate de instituțiile abilitate la nivel național și a Programelor Operaționale co-finanțate de Uniunea Europeană și de Guvernul României.

Urmărim progresul macroeconomic, dezvoltarea democrației și consolidarea statului de drept în România. De aceea, tematicile noastre urmăresc atât evoluțiile din economia românească, cât și tendințele care se manifestă la nivel european și global.

Promovăm dialogul și informarea continuă legată de integrarea europeană, pentru definirea rolului și locului pe care România trebuie să îl ocupe în cadrul Uniunii Europene și pentru asumarea deplină a calității de stat-membru.

Programele noastre

Ajutăm antreprenorii să își dezvolte afacerile.

EU-RO

Maximizarea accesării fondurilor europene pentru dezvoltare.

NEXT

Inovație și politici eficiente pentru creștere economică.

COMPETITIV

Fortificarea IMM-urilor pentru un mediu antreprenorial competitiv.

IN JUSTICE

Crearea unui cadru legal predictibil și eficient pentru investiții.

WSC România

Workforce Supply Center este o inițiativă a Institutului Economic Român.

Suntem experți în găsirea personalului necesar de care compania ta are nevoie, având parteneriate cu cei mai buni recrutori. Împreună cu partenerii noștri internaționali, reușim să răspundem nevoilor angajatorilor români, prin selectarea aplicanților relevanți.

WSC Romania este format dintr-o echipă de specialiști pregătiți să ofere asistență tehnică și consiliere, esențiale pentru a facilita procesul de recrutare a personalului din spațiul extracomunitar.

O viziune coerentă pentru România

Ca parte a Uniunii Europene, România are șansa unor politici de dezvoltare bine fundamentate, orientate pe termen mediu și lung către dezvoltare economică, iar pe termen scurt către reducerea  inechităților sociale, într-un mediu antreprenorial dinamic și sigur, prin inițiative bazate pe înțelegerea realității, viziune coerentă și abordare responsabilă.

Versiunea de debut a acestui site web a fost creată în contextul unui proiect susținut financiar prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională – Programul Operațional pentru Creșterea Competitivității Economice.

Conținutul materialelor nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană vizitați www.fonduri-ue.ro

copyright © Institutul Economic Român 2024